Regler för Åkaskidor.se

Välkommen till Åka Skidors hemsida! Här gäller några enkla regler som du måste åta dig att följa. Duktiga och erfarna moderatorer deltar och hjälper till i debatten och ser till att reglerna efterlevs.

Ansvar Du är själv ansvarig för det du skriver eller laddar upp i forumet och du måste följa våra regler och villkor. Egmont Tidskrifter förhandsgranskar inte inlägg eller bilder och de omfattas inte av det utgivaransvar som gäller på webbplatsens övriga delar.


Publicering i forumet Du får inte publicera material eller göra uttalanden som strider mot svensk lag. Du får inte:


förtala, förolämpa eller hota andra eller på något annat sätt kränka andras rättigheter

publicera, överföra eller sprida information eller material som riskerar att betraktas som hets mot folkgrupp

publicera eller sprida bilder och filmer som riskerar att betraktas som barnpornografibrott

publicera eller sprida bilder och filmer som är våldsamma och riskerar att betraktas som olaga våldsskildring

publicera eller sprida information som riskerar att betraktas som uppmaningar till brott

publicera eller sprida material som på något annat sätt strider mot lag eller är oetiskt eller stötande

utan tillstånd publicera eller sprida texter, bilder, filmer eller annat material som strider mot någon annans upphovsrätt. Se mer om detta nedan.


Upphovsrätt Du måste ha upphovsrätten till de texter, bilder, filmer och musik du laddar upp till forumet. Detta innebär att du antingen måste ha tagit bilden eller producerat filmen själv eller fått tillstånd från upphovsmannen att publicera. Det är alltså inte tillåtet att utan tillstånd publicera eller sprida texter, bilder eller filmer som strider mot någon annans upphovsrätt. Genom att sända in material till Egmont Tidskrifter webbplats garanterar du att du har upphovsrätten till insänt material. Har du inte det måste du fråga den som har upphovsrätten om du får publicera.

En användare per person Varje person får bara ha ett användarnamn. Om en person registrerar fler användarnamn kommer det senast registrerade att raderas.

Respektera andra Ett vårdat språk är ett sätt att visa respekt för övriga användare, undvik därför kraftuttryck och formuleringar som kan verka stötande. En åsikt som inte överensstämmer med din egen behöver nödvändigtvis inte vara en felaktig åsikt.

Skriv ordentligt och under rätt ämne Ställ dina frågor under rätt ämne och repetera inte samma inlägg under flera olika ämnen. Frågor och kommentarer under fel ämne kommer att flyttas eller raderas. Tänk efter innan du skickar ett inlägg, skriv så tydligt och korrekt som möjligt. Sök efter ditt problem i forumet innan du startar en ny tråd, det kanske redan finns en lösning till din fråga.

Köp- och säljannonser Det är tillåtet att lägga in privatannonser om IT-relaterade produkter. Detta ska göras under köp- och säljavdelningen. Det är dock inte tillåtet att göra reklam för varor eller tjänster någonstans på forumet. Varje annonsör ansvarar för att svensk lag efterlevs.

Ingen reklam Sådant som kan klassas som ren reklam tas bort. Även länkar med koder för personlig vinning.

Spam är förbjudet Forumet har ett system som tillåter registrerade användare att skicka privata meddelanden till varandra, vilket inte ska missbrukas. Massutskick i systemet är förbjudet.

Felaktigt uppträdande Bryter du mot Åka Skidors regler kontaktas du via e-post, har du av någon anledning uppgivit en felaktig e-postadress kommer ditt användarkonto att raderas. Moderatorerna har rätt att stänga av användare och radera inlägg som inte följer reglerna. Olagliga inlägg kommer att polisanmälas. Meddela Åka Skidor om du hittar något olämpligt.

Personuppgifter Genom att du registrerar dig på denna webbplats samtycker du till att Egmont Tidskrifter och därtill kopplade bolag (Hjemmet Mortensen) får tillåtelse att behandla dina personuppgifter enligt Hjemmet Mortensens personuppgiftspolicy. Policyn hittar du här.

Kontakt Har du frågor om Egmont Tidskrifter forumregler kan du alltid vända dig till Redaktionen.

  • Få akaskidor.se's nyhetsbrev

    Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!