5fd92597bc204

Artiklar

Att läsa underlaget

För att bli en bra offpiståkare måste du kunna läsa underlaget. Vi lär dig knepen du måste kunna.

Text: Åka Skidor • 2009-01-09

Hur snöförhållandena ter sig utanför pisten beror på en mängd faktorer, till
exempel temperatur, vind och sluttningens vinkel i förhållande till solen.
Att förstå hur dessa faktorer påverkar underlaget är viktigt både ur
säkerhetssynvinkel och för att öka förutsättningarna att hitta bra åkning.
Det kan också vara till stor hjälp att ”ha ett öga för snön”. Lär dig tyda
snöns tecken, men lita aldrig blint på vad du ser. Här följer några vanliga
snöförhållanden och deras kännetecken.

Puder

Förutsättningar Kallt, torrt och vindstilla. Ju kallare och
torrare luft, desto lättare är pudret.

Visuella tecken Slätt och strukturfritt.

Vindpackad snö, kartongsnö

FörutsättningarBlåst och temperaturer under noll.

Visuella tecken Reliefer och strukturer i snön, blomkålssnö, renblåsta
fläckar och nytillkomna vindkammar.

Blötsnö, rutten snö

Förutsättningar Flera dagar med temperaturer klart över
nollstrecket. Snön ruttnar först på låga sydsidor och runt stenar/klippor.
Under soliga dagar blir snön mer rutten ju längre dagen går.

Visuella tecken Grova snökristaller (så kallad sockersnö), snöbollar
och rullspår efter snöbollar, lavinkäglor från blötsnölaviner och
bottensläpp.

Frusen blötsnö, bristande skare

FörutsättningarVärme följt av kyla. Skare och frusen
blötsnö är vanligast på våren, ofta på morgonen efter en kall och klar natt
eller på skuggsidor.

Visuella tecken Glänser i solen, men kan vara mycket svår att skilja
från blötsnö. Var speciellt försiktig när du åker ur sol in i skugga!

Sommarsnö

Förutsättningar Glaciäråkning. Efter en längre tids värme
sjunker den ruttna vårsnön ihop och blir fast som leverpastej. På våra
breddgrader sker detta som regel inte förrän en bit in på sommaren.

Visuella tecken Vågliknande strukturer som påminner om räfflorna på en
sandbotten och smutsfläckar i snön.

Av: Text: Jesper Rönnbäck Foto: Gösta Fries

Att läsa underlaget
Att läsa underlaget


Text: Åka Skidor • 2009-01-09
Artiklar

Copyright © 2020 Åka Skidor

Denna sajt drivs av Story House Egmont AB. Story House Egmont publicerar ett hundratal tidningar och webbplatser, däribland Hemmets Journal, Hus & Hem, Icakuriren, Vagabond, Kalle Anka och Bamse. Vi har även en omfattande verksamhet inom böcker, spel, aktivitetsprodukter och event, samt är snabbt växande inom e-handel och digitala marknadsföringstjänster. Story House Egmont är en del av den nordiska mediekoncernen och stiftelsen Egmont som varje år delar ut mer än 120 miljoner kronor för att hjälpa utsatta barn och ungdomar. Läs mer på www.storyhouseegmont.se.

Story House Egmont AB, Pyramidvägen 7, 16991 Solna, Tel: 08-692 01 00, Orgnr: 556046-9206

Scroll to Top