Till minne av Rikard Westling

En skidåkare, familjefar, vän och medarbetare har lämnat oss. Åka Skidor minns Rikard Westling.