5fd930d70cd8b

Nyheter

Exploatörerna förbryllade över att ”nya skidorten” Örndalen stoppas

De storstilade planerna för projekt Örndalen går i stöpet sedan Mark- och miljööverdomstolen stoppar den planerade skidorten vid Vemdalen.

Text: • 2015-02-19 Uppdaterad 2020-12-16

Efter en lång process är det klart att Örndalen inte kan byggas enligt den plan som finns för projektet. I området finns ett kungsörnspar och i maj 2013 fick projektet dispens från artskyddsförordningen, som beviljades av Länsstyrelsen. Men sedan en överklagan inkommit mot dispensen upphävdes den av Mark- och miljödomstolen.

Örndalen Resort överklagade då till Mark- och miljööverdomstolen och i dagarna kom det slutgiltiga avgörandet. Domstolen avslår Örndalens överklagan och nekar därmed till dispensen. Det innebär att domstolen ser annorlunda på örnarnas skydd än vad länsstyrelsen gjorde i mars 2013.

Enligt domen finns det inte tillräckliga skäl till att bevilja dispens enligt artskyddsförordningen. 

”Domen är lika överraskande som ledsam. Domstolen har lyssnat på våra argaste kritiker som menar att två örnar i värsta fall kan tvingas flytta på sig. Andra experters bedömning är att fåglarna antagligen skulle stanna kvar. Att avvisa hundratals arbetstillfällen på de här grunderna framstår som obegripligt”, uppger Mats Svensson, talesperson för Örndalen Resort, i ett pressmeddelande.

Smärtsammaste vurpan – slet sönder skrevet
Välj en säker hjälm – storsäljare håller inte måttet
Exploatörerna förbryllade över att
Mats Svensson, styrelseordförande och talesperson för Örndalen Resort. Foto: Pressbild

Örndalen Resort skulle satsa på att bli en året-runt-destination och skapa cirka 300 nya arbetstillfällen enligt planen. Härjedalens kommun ställde sig positiva till etableringen. Men domstolen drar slutsatsen att projektet inte är av sådan betydelse att allmänintresse kan anses föreligga.

”Hundratals nya jobb i en utvecklad och hållbar besöksnäring i Norrlands inland borde betraktas som överskuggande allmänintresse. Vi har dessutom anpassat planerna i flera steg för att skydda de två fåglarna. Det finns ett uppenbart behov av att diskutera lagstiftningen”, säger Mats Svensson. Nu ligger projektet på is och vad som ska hända härnäst är oklart. Domen går inte att överklaga.

”Vi har under hela projektet haft ett starkt stöd från Länsstyrelsen, Härjedalens kommun, lokala företagare och berörd allmänhet. Nu får vi samla investerarna och avgöra hur vi ska gå vidare”, säger Mats Svensson.

Test: Marker Kingpin

Fakta: Artskyddsförordningen

Artskyddsförordningen reglerar fridlysning av djur och växter, samt vad som gäller för arter som pekats ut av EU som särskilt skyddsvärda, så kallade Natura 2000-arter.

För fridlysta fåglar (där kungsörn ingår) är det bland annat förbjudet att:
1. avsiktligt fånga eller döda djur,
2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder,
3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och
4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren.

Källa: Notisum (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070845.htm)


Text: • 2015-02-19
Nyheter

Copyright © 2024 Åka Skidor

Denna sajt drivs av Story House Egmont AB. Story House Egmont publicerar ett hundratal tidningar och webbplatser, däribland Hemmets Journal, Hus & Hem, Icakuriren, Vagabond, Kalle Anka och Bamse. Vi har även en omfattande verksamhet inom böcker, spel, aktivitetsprodukter och event, samt är snabbt växande inom e-handel och digitala marknadsföringstjänster. Story House Egmont är en del av den nordiska mediekoncernen och stiftelsen Egmont som varje år delar ut mer än 120 miljoner kronor för att hjälpa utsatta barn och ungdomar. Läs mer på www.storyhouseegmont.se.

Story House Egmont AB, Karlavägen 96, 115 26 Stockholm, Tel: 08-692 01 00, Orgnr: 556046-9206

Rulla till toppen