Hållbar piståkning. Foto: Emrik Jansson

Hållbarhet

Skistar ska halvera sitt klimatavtryck till 2030

Ett klimatavtryck som totalt ska minska med 50 procent. Det är ett av målen i Skistars nya klimatambition för 2021 till 2030.

Text: Anton Furuland • 2021-11-17 Uppdaterad 2021-11-17

Idag har Skistar släppt sin års- och hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2020/2021. Bland annat rapporterar man in 234 miljoner kronor i resultat efter skatt, vilken är en minskning med 19 procent jämfört med 2019/2020 då resultatet låg på 287 miljoner kronor. Enligt VD Stefan Sjöstrand i rapporten ska det dock vara glädjande med ett positivt resultat under ett år som fortsatt varit påverkat av coronapandemin och reserestriktioner för utländska besökare, i synnerhet gällande Norge.

Nytt med rapporten är att man utvecklat sin hållbarhetsredovisning och med den nu presenterar flera gröna mål för perioden 2021 till 2030.

– Med vårt nya klimatmål växlar vi upp ambitionen. Till 2030 ska vi minska vårt totala klimatavtryck med 50 procent, i linje med målsättningen för globala målen och Parisavtalet. Klimatmålet omfattar såväl direkta som indirekta utsläpp och vi vill ta ansvar genom att inspirera och påverka både våra leverantörers och gästers utsläpp., säger Stefan Sjöstrand, vd och koncernchef för SkiStar, i ett pressmeddelande.

Under våren blev Skistar först i Skandianavien med testa eldriven pistmaskin. Foto: Skistar/Johan Olsson

Sedan 2015 har Skistar minskat utsläppen från den egna verksamheten med 46 procent men med den nya klimatambitionen vill man nu snäppa upp det ett par steg till, även gällande gästernas klimatavtryck. För 2021-2030 har man delat upp hållarbetsarbetet i tre övergripande delar:

  • SkiStar ska nå minst netto noll klimatpåverkan i den egna verksamheten till 2030.
  • SkiStar vill halvera klimatpåverkan från gästernas och medarbetarnas resor till destination.
  • SkiStar ska etablera fler cirkulära lösningar för att minska klimatpåverkan.

Satsningen grundar sig i Agenda 30 och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling med de tre perspektiven social-, ekonomisk- och miljömässig hållbarhet. Ett annat delmål som formuleras av Skistar är att man ska vara förstavalet för gäster som föredrar aktiva semestrar. Det hoppas man ska resultera i 7 miljoner skiddagar och aktivitetstillfällen fram till 2030.

– SkiStars grund har från början varit, och är fortfarande, att främja en aktiv livsstil året om. Med vår hållbarhetsstrategi vill vi få fler människor i rörelse samtidigt som våra gäster får njuta av vår underbara fjällmiljö även i framtiden, säger Fanny Sjödin, hållbarhetschef på SkiStar.


Text: Anton Furuland • 2021-11-17
NyheterHållbarhetSkistar

Copyright © 2024 Åka Skidor

Denna sajt drivs av Story House Egmont AB. Story House Egmont publicerar ett hundratal tidningar och webbplatser, däribland Hemmets Journal, Hus & Hem, Icakuriren, Vagabond, Kalle Anka och Bamse. Vi har även en omfattande verksamhet inom böcker, spel, aktivitetsprodukter och event, samt är snabbt växande inom e-handel och digitala marknadsföringstjänster. Story House Egmont är en del av den nordiska mediekoncernen och stiftelsen Egmont som varje år delar ut mer än 120 miljoner kronor för att hjälpa utsatta barn och ungdomar. Läs mer på www.storyhouseegmont.se.

Story House Egmont AB, Karlavägen 96, 115 26 Stockholm, Tel: 08-692 01 00, Orgnr: 556046-9206

Scroll to Top