Sylarna stänger sin restaurang senast 2028. Foto: Anders Robertsson

Sverige

STF & samebyarna överens – skalar ner

Förkortade öppettider, stängda restauranger och även en fjällstuga. Det är vad som föreslås i Svenska Turistföreningens ansökan om ett nytt arrendeavtal.

Text: Åka Skidor • 2023-09-06 Uppdaterad 2023-09-06

I samförstånd med berörda samebyar skickar STF nu in en ny ansökan till Länsstyrelsen Jämtlands län om markarrende för STFs egendrivna fjällstationer och fjällstugor i Jämtland och delar av Härjedalen.

Ansökan gällande de två stugor som ligger i Rogenområdet i Härjedalen kommer att skickas in i en separat ansökan senare i höst.  

Helags, som även stänger sin restaurang senast 2028. Det för att minska transporterna. Foto: Anders Robertsson

Detta gör man för att minska störning för renarna och bidra till en hållbar utveckling av området, uppger STF.

– Vi byggde den första fjällstugan i Jämtlandsfjällen för över 130 år sedan, nu tar vi ansvar genom att ta ett steg tillbaka från de senaste årens utveckling för att kunna möjliggöra ett hållbart friluftsliv i minst 130 år till. STF kommer att fortsätta erbjuda sovplats för fjällvandrare och skidåkare men vi kommer att förändra matutbudet, minska antalet bäddar, ändra öppettiderna samt avveckla en stugplats, säger Maria Ros Hjelm, generalsekreterare Svenska Turistföreningen.STF:s nya arrendeavtal – det här innehåller ansökan

  • Öppettiderna på STFs fjällstationer och fjällstugor i Jämtland och Härjedalen ändras för att minska störning under särskilt känsliga perioder, t ex kalvningen. De fjällstationer och fjällstugor i Jämtland och Härjedalen som ligger i områden utan farbar väg (Sylarna, Blåhammaren, Helags, Vålåstugan, Stensdalen, Anaris, Lunndörren och Fältjägaren) kommer vintertid vara öppet från mitten av februari som tidigare men stängs i samband med att skoterförbudet träder i kraft i slutet av april (för närvarande 19 april) och öppnar sommartid först den 1 juli, undantaget STF Sylarna Fjällstation som kommer att öppna den 15 juli och vara öppna till slutet oktober, precis som det är idag. Storulvån omfattas inte av ansökan då STF äger den marken.
  • STF Gåsen Fjällstuga stängs för att skapa ett större område runt Bunnerfjällen där renar och framförallt deras kalvar får en chans att vara i fred. Det kommer betyda att färre människor kommer att röra sig i detta område och medför mindre slitage och mindre störning. Ett av husen vid stugplatsen skrivs över på Handölsdalens sameby. Detta gör vi för att vi annars skulle behöva riva huset och frakta bort rivmassorna, vilket skulle kosta föreningen en hel del pengar. Att riva en fungerande byggnad är heller inte hållbart om den istället kan fylla en annan funktion. Hur det blir med de andra byggnaderna ska vi nu föra en dialog med Länsstyrelsen om. Det blir även upp till Länsstyrelsen att säkerställa fjällsäkerheten i detta område.  
  • På STF Blåhammaren Fjällstation stänger vi restaurangen och minskar ner antalet bäddar till totalt 30 (motsvarar en halvering). Butiken med enklare matvaror och självhushållsköket kommer vara kvar vilket innebär att det fortfarande kommer vara möjligt att vandra Jämtlandstriangeln med lättare packning då man köpa mat och tillaga på plats. Genom att stänga restaurangen minskar vi behovet av transporter och vi bedömer att det blir färre tältare/dagsbesökare som söker sig till just detta område om inte restaurangen finns.  
  •  STF Sylarna Fjällstation minskas antalet bäddar med 25% och senast 2028 stänger restaurangen. Självhushåll och butik kommer finnas kvar vilket innebär att det fortfarande kommer vara möjligt att vandra Jämtlandstriangeln med lättare packning då man köpa mat och tillaga på plats Men detta minskar behovet av transporter och vi bedömer att det blir färre tältare/dagsbesökare om inte samma restaurangutbud finns.
  • På STF Helags Fjällstation stänger restaurangen senast 2028. Självhushåll och butik kommer finnas kvar vilket betyder att det fortfarande kommer vara möjligt att köpa proviant och tillaga egen mat på plats. Detta minskar behovet av transporter och vi bedömer att det blir färre tältare/dagsbesökare om inte samma restaurangutbud finns. 

Markupplåtelsen ges av Länsstyrelsen men den kan enligt rennäringslagen bara ges under förutsättning att den inte leder till ”avsevärd olägenhet” för renskötseln. I det aktuella fjällområdet får bebyggelse och anläggningar enligt miljöbalken komma till stånd endast om det behövs för rennäringen, den bofasta befolkningen, den vetenskapliga forskningen eller det rörliga friluftslivet. 

När en ny ansökan skickas in är det Länsstyrelsen som fattar beslut i frågan. I beslutsprocessen ingår ett formellt samråd med samebyarna. Det är även Länsstyrelsen som äger och förvaltar de statliga vandringslederna i området.  

Stora delar av det aktuella området saknar formellt skydd i form av naturreservat eller nationalpark vilket innebär att det är svårare för Länsstyrelsen att reglera hur människor rör sig i området. Vålådalens naturreservat omfattar några av STFs fjällstugor och där har nya reservatsföreskrifter tagits fram av Länsstyrelsen. 


Text: Åka Skidor • 2023-09-06
NyheterBlåhammarenGåsenHärjedalenHelagsJämtlandSTFSvenska TuristföreningenSylarna

Copyright © 2024 Åka Skidor

Denna sajt drivs av Story House Egmont AB. Story House Egmont publicerar ett hundratal tidningar och webbplatser, däribland Hemmets Journal, Hus & Hem, Icakuriren, Vagabond, Kalle Anka och Bamse. Vi har även en omfattande verksamhet inom böcker, spel, aktivitetsprodukter och event, samt är snabbt växande inom e-handel och digitala marknadsföringstjänster. Story House Egmont är en del av den nordiska mediekoncernen och stiftelsen Egmont som varje år delar ut mer än 120 miljoner kronor för att hjälpa utsatta barn och ungdomar. Läs mer på www.storyhouseegmont.se.

Story House Egmont AB, Karlavägen 96, 115 26 Stockholm, Tel: 08-692 01 00, Orgnr: 556046-9206

Rulla till toppen